Όροι Χρήσης - Ipsipetis Travel
2810 224415 697 672 2918 • 694 247 8820 info@ipsipetis.gr

Όροι Χρήσης

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
(Παρατίθεται το πρόγραμμα της εκδρομής και ο τιμοκατάλογος )

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούμε διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, πριν εγγραφείτε σε ένα από τα οργανωμένα ταξίδια μας.  Στους Όρους αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο οι δικές σας, όσο και οι δικές μας , σύμφωνα με το Π.Δ 339/1996 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Tο Γραφείο μας με την επωνυμία Γερογιαννάκη Μαρίνα και το διακριτικό τίτλο ΙPSIPETIS TRAVEL …    βρίσκεται στην οδό Αμαλθείας 15 στο Ηράκλειο, λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής του ταξιδιώτη και όλων των υπολοίπων, που εμπλέκονται στην πραγματοποίηση μιας εκδρομής.

2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Για να εγγραφείτε σε κάποια από τις εκδρομές μας απαραίτητη προϋπόθεση είναι α) η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας και β) η καταβολή προκαταβολής, η οποία είναι ίση με το 30% της αξίας της. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δε  συνοδεύονται με την ανάλογη  προκαταβολή, δεν  δεσμεύουν το γραφείο.   Η εξόφληση του  υπολοίπου πρέπει να γίνει  απαραίτητα πριν την αναχώρηση.    Σε περίπτωση ακύρωσης το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο, που θα υποδείξετε αρκεί αυτό να γίνει έγκαιρα, με την ανάλογη πάντα επιβάρυνση, που πιθανόν  προκύψει λόγω της αλλαγής του ονόματος στη νέα κράτηση . 

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

Το γραφείο μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το ταξίδι σας,  να είναι άνετο και οι υπηρεσίες αυτές που έχετε πληρώσει και αναγράφονται στο πρόγραμμα της εκδρομής.  Υπάρχουν όμως περιπτώσεις , ακραίες πιστεύουμε,  που ξεπερνούν  το διαμεσολαβητικό μας ρόλο και που δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε ούτε να ελέγξουμε όπως αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής. Απρόβλεπτες καταστάσεις είναι δυνατόν να καταστήσουν επιβεβλημένη τη διαφοροποίηση του προγράμματος πριν από τη αναχώρηση ή και κατά τη διάρκεια της εκδρομής.

1. Πριν από την αναχώρηση το Γραφείο,  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων, όπως καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, από  τα μέσα μεταφοράς, αλλαγές κατηγορίας ξενοδοχείων λόγω προβλημάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή μη σωστό έλεγχο των κρατήσεων των ξενοδοχείων, ή ακόμη και λόγω εκτάκτων γεγονότων που διαδραματίζονται στη χώρα όπου γίνεται το ταξίδι. Τέτοια γεγονότα είναι, ενδεικτικώς, καιρικές συνθήκες, επιδημίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, καταστροφές, απεργίες, πολιτικά γεγονότα, πόλεμος ή απειλή πολέμου, αεροπειρατείες, τρομοκρατικές ενέργειες, αναταραχές κ.α.

Στις περιπτώσεις αυτές ο πελάτης / ταξιδιώτης έχει 3 εναλλακτικές λύσεις:
-Να δεχθεί την αλλαγή.
-Να αγοράσει άλλη εκδρομή του γραφείου μας, με συμψηφισμό της τιμής.
-Να ακυρώσει το ταξίδι του με ταυτόχρονη επιστροφή όλου του χρηματικού ποσού, που έχει καταβάλλει, αφού αφαιρεθούν  τα διαχειριστικά  έξοδα.

2. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο αρχηγός ή τοπικός αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του ταξιδιού όταν πρόκειται να αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο γεγονός, όπως ακυρώσεις ή καθυστερήσεις δρομολογίων μεταφορικών μέσων ή ακόμη και γεγονότων ανωτέρας βίας (πόλεμος, πραξικόπημα, σεισμός κ.α. ). Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητά, μεταφορές κ.α.) επιβαρύνουν τον ταξιδιώτη εφόσον η φύση αυτών των γεγονότων καθιστά αδύνατη την πρόβλεψη τους.
Εμείς βέβαια θα συμπαρασταθούμε  και θα φροντίσουμε  τους πελάτες μας, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη, ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών εκτάκτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν από τους ίδιους τους πελάτες.

4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Η Εταιρία μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι για τους κάτωθι λόγους:

  • Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας (όπως αναφέρονται παραπάνω) ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή το πρακτορείο μας  είναι υποχρεωμένο, να επιστρέψει στους συμμετέχοντες στο ακέραιο το ποσό των χρημάτων που έχουν ήδη καταβάλλει, αφαιρουμένων των διαχειριστικών εξόδων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον όρο περί ακυρώσεων.
  • Περιορισμένη συμμετοχή (για τα αεροπορικά προγράμματα απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 16-20 ατόμων και για τα οδικά προγράμματα ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων).Στην περίπτωση αυτή η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τους συμμετέχοντες 5 ημέρες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής να τους επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό των χρημάτων που έχουν ήδη καταβάλλει αφαιρουμένων των διαχειριστικών εξόδων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον όρο περί ακυρώσεων.

Επίσης σε περιπτώσεις περιορισμένης συμμετοχής, η εκδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιβάρυνση που αναγράφεται στο πρόγραμμα της εκδρομής και δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης. Η επιβάρυνση καθορίζεται από τις υπάρχουσες συμμετοχές και ο πελάτης ενημερώνεται για το επιπλέον κόστος με την πραγματοποίηση της κράτησης.
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ο πελάτης έχει δικαίωμα να αγοράσει άλλη εκδρομή της Εταιρίας μας με την ίδια τιμή πώλησης ή φθηνότερη που θα του επιστραφεί η διαφορά της τιμής, ή ακριβότερη, όπου θα πληρώσει την επιπλέον διαφορά της τιμής.

5. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Τήρηση Οδηγιών.
Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών. Στα οργανωμένα ταξίδια απαραίτητη είναι η φιλική διάθεση και κοινωνικότητα μεταξύ των ταξιδιωτών, το ομαδικό πνεύμα και η κατανόηση σε τυχόν αντιξοότητες. Οι συνοδοί χρειάζονται τη βοήθειά σας για την ομαλή εξέλιξη του ταξιδιού. Βασική υποχρέωση του κάθε ταξιδιώτη που συμμετέχει σε οργανωμένα ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης και ασυνέπειας το αποτέλεσμα για τον ταξιδιώτη είναι η απώλεια του ταξιδιού ή της μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς αποζημίωση. Ο ταξιδιώτης πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα. Έξοδα εκδρομών κλπ., που δεν ακολούθησε ο ενδιαφερόμενος δεν επιστρέφονται.

Συνάλλαγμα: Οι ταξιδιώτες ευθύνονται για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης του τουριστικού ή άλλου είδους συναλλάγματος στις ελληνικές ή ξένες τελωνειακές αρχές, καθώς και άλλες αξίες και αντικείμενα που μεταφέρουν μαζί τους, υποχρεούνται δε, να συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς των αεροδρομίων και τις εθνικές νομοθεσίες κατά την παραμονή τους στα αεροδρόμια (λ.χ. ως προς τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα προϊόντα duty free). Στην περίπτωση που οι (ελληνικές ή αλλοδαπές) αρχές δεν επιστρέψουν στον ταξιδιώτη την είσοδο η έξοδο του από τη χώρα λόγω μη ακριβούς δήλωσης του συναλλάγματος ή λόγω απαγόρευσης εισαγγελικής ή άλλης (εκ του νόμου, λόγω δικαστικής απόφασης, διοικητικού μέτρου κλπ.), το γραφείο δε φέρει  ουδεμία ευθύνη και ο ταξιδιώτης δε δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

Ταξιδιωτικά Έγγραφα: Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό, απαιτείται  διαβατήριο σε ισχύ  τουλάχιστον έξι μηνών μετά από την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής σας.   Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των ταξιδιωτών να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξης σε αυτές. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του(διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά εμβολιασμών, άδεια αποδημίας, βίζα, κ.α.). Η Εταιρία μας δύναται, κατά την κρίση της, να εξυπηρετήσει τους ταξιδιώτες για την εξασφάλιση των εγγράφων αυτών και δεν έχει ευθύνη για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο πελάτης.

Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δε δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής χωρίς χρέωση ακυρωτικών.

Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση απώλειας, Το γραφείο  δε φέρει καμιά ευθύνη, ωστόσο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνδράμει στην ανεύρεσή τους.

Υγεία:
Οι ταξιδιώτες  που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (άτομα τρίτης ηλικίας, έγκυοι, άτομα με προβλήματα κινητικότητας), θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά το Γραφείο και να λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν. Σε περίπτωση που αν και εν γνώσει του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζουν δηλώσουν συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επιπλοκή στο ταξίδι εκ του λόγου αυτού.
Το Γραφείο  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Σε περίπτωση επέλευσης ενός τέτοιου συμβάντος ,θα συνδράμει και θα συμπαρασταθεί στον παθόντα κατά το μέτρο του δυνατού, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός σχετικού εξόδου (λ.χ. κόστος νοσοκομείου, ιατρών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μετάβασης οικείων, περαιτέρω παραμονής κ.λ.π.). Επειδή δε η εκδρομή των υπολοίπων ταξιδιωτών θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά, οι υπεύθυνοι , (αρχηγοί, συνοδοί, αντιπρόσωποι κλπ.) δεν δύνανται να παραμένουν πέραν των εύλογων ορίων – όπως αυτά επιβάλλονται και καθορίζονται από την αναγκαιότητα ομαλής συνέχισης του προγράμματος των υπολοίπων μελών της ομάδας – μαζί με τον παθόντα κατά την περίθαλψη, νοσηλεία κλπ., αυτού.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδι ενός ταξιδιώτη και να φροντίσει για την μετάβασή του στην Ελλάδα, εάν κατά την κρίση της κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή η δική του ή των λοιπών εκδρομέων.
Ακύρωση εκδρομής για οποιοδήποτε έκτακτο ιατρικό συμβάν προκύψει στον πελάτη η συγγενικό του πρόσωπο πριν την αναχώρηση(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εγκυμοσύνη, καρδιακό επεισόδιο, επιπλοκή χολής κλπ) χρεώνεται βάσει ακυρωτικών.  Το γραφείο μας προσφέρει προαιρετική ασφάλεια ακυρώσεων με εξαιρετικά χαμηλό πρόσθετο κόστος για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε  κατά την εγγραφή σας.

Αποσκευές: Κάθε ταξιδιώτης δικαιούται να μεταφέρει μαζί του μια βαλίτσα βάρους μέχρι 20 κιλών και μια χειραποσκευή διαστάσεων 53cm Χ 26cm X 23cm. Στα αεροπορικά ταξίδια το βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα (20) είκοσι κιλά και οι αεροπορικές εταιρίες επιτρέπουν μόνο μια χειραποσκευή των (5) πέντε κιλών στην καμπίνα του αεροσκάφους. Στην περίπτωση υπέρβαρου είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε το αντίτιμο που θα σας ζητήσει η αεροπορική εταιρεία κατά την ώρα της αναχώρησης. Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών και η Εταιρία μας ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.

Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας ή καθυστέρησης των αποσκευών, η αεροπορική εταιρία (και σε καμιά περίπτωση τοΓραφείο.) θα αποζημιώσει τον ταξιδιώτη μόνο για το βάρος της αποσκευής, σύμφωνα με τη συνθήκη της Βαρσοβίας, ανεξάρτητα από   την αξία της αποσκευής. Για το λόγο αυτό μην τοποθετείτε είδη μεγάλης αξίας στις αποσκευές.

Παράπονα:
Τυχόν παράπονα θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στον αρχηγό – συνοδό ή στον τοπικό αντιπρόσωπο μας, που θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν το αίτημα σας. Δεν μπορεί να υπάρξουν παράπονα στην επιστροφή χωρίς να έχουν υπάρξει ανάλογες διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια της εκδρομής ούτως ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να φροντίσουμε αυτό που σας ενοχλεί και αντίκειται στην αρχική μας σύμβαση.

6. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αεροπορικά εισιτήρια:
Οι αεροπορικές μετακινήσεις των ομαδικών ταξιδιών πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσης και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό ταξιδιωτών (ο οποίος διαφέρει ανάλογα με το ταξίδι) και υπόκεινται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές μετακινήσεις των μεμονωμένων ταξιδιωτών πραγματοποιούνται με εισιτήρια θέσεως ανάλογα με την προτίμηση των ταξιδιωτών. Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών χωρίς καμιά προειδοποίηση. Σε καμιά περίπτωση η Εταιρία μας δεν μπορεί να επέμβει στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και το χρόνο αναμονής των ανταποκρίσεων. Οι όροι οι οποίοι αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου, το οποίο έχει εκδοθεί στο όνομα του ταξιδιώτη, είναι το συμβόλαιο του πελάτη απευθείας με την αεροπορική εταιρία, στην οποία η εταιρία μας έχει μεσολαβήσει για να εξασφαλίσει τη θέση και όχι την εναέρια μεταφορά. Παρά το γεγονός ότι οι όροι αυτοί βασίζονται σε διεθνείς συμβάσεις, υπάρχουν συγκεκριμένες αεροπορικές οι οποίες περιορίζουν ή εξαιρούν την υποχρέωση τους να υπόκεινται σε διεθνείς συμβάσεις.
Οι αεροπορικές εταιρίες έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο και ευθύνη για τα πραγματοποιούμενα αεροπορικά δρομολόγια, η δε Εταιρία μας δεν δύναται να παρέμβει και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά. Έτσι, ενδεικτικώς αναφέρεται, οτι το IPSIPETIS TRAVEL  ουδόλως ευθύνεται για αλλαγές που επέρχονται από τις αεροπορικές εταιρίες για λειτουργικούς λόγους στους τύπους αεροσκαφών, στο πρόγραμμα πτήσης, στους ενδιάμεσους σταθμούς (transit) κλπ., στις ώρες αναχωρήσεων ή αφίξεων των πτήσεων κ.α., καθώς επίσης για την επιλογή θέσεων (αριθμός θέσης, θέσεις καπνιζόντων ή μη κλπ.), για τυχόν μεγαλύτερο αριθμό κρατήσεων από τον αριθμό των θέσεων του αεροσκάφους (overbooking) κλπ.. Στην τελευταία λ.χ. αυτή περίπτωση του overbooking, είναι πιθανό να υφίσταται ακόμη και επιβεβαιωμένη και κωδικοποιημένη θέση, αλλά η αεροπορική εταιρία για οποιοδήποτε λόγο να αρνηθεί την επιβίβαση στο αεροσκάφος, χωρίς η εταιρία να φέρει καμιά ευθύνη.
Αν οι εσωτερικές πτήσεις (add on, domestic) δεν ζητηθούν κατά την αίτηση διαθεσιμότητας άλλα με καθυστέρηση, σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο αντίστοιχος ναύλος το επιβαρύνεστε σε τιμές συστήματος(full fare). Οποιαδήποτε τροποποίηση η ακύρωση ζητηθεί μετά την έκδοση του εισιτηρίου, έχει ακυρωτικά. Οι εσωτερικές πτήσεις κρατούνται με ελάχιστη σύνδεση πέντε ώρες από τη διεθνή πτήση. Σε περίπτωση που ο πελάτης ή το γραφείο που τον εκπροσωπεί δεν επιθυμεί να το τηρήσει, αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη αλλά και την κράτηση και έκδοση του εισιτηρίου.

Ξενοδοχεία:
Η κατηγορία των ξενοδοχείων είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία, έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στην περιγραφή των προγραμμάτων.
Εκτός εάν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη, η παραμονή γίνεται σε δωμάτια στάνταρ (standard rooms). Εάν ο ταξιδιώτης καταβάλλοντας την διαφορά λάβει μονόκλινο δωμάτιο, αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι το δωμάτιό του θα είναι ευρύχωρο ή σε καλύτερη θέση. Εάν επιθυμείτε σε δίκλινο δωμάτιο να έχετε διπλό κρεβάτι πρέπει να μας το δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Η εταιρία μας θα προσπαθήσει να σας το εξασφαλίσει, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί την επίτευξη του. Συνίσταται η αποφυγή των τρίκλινων δωματίων, τα οποία κατά κανόνα είναι δίκλινα με την προσθήκη τρίτου πτυσσόμενου κρεβατιού και συνεπώς όχι άνετα. Η επιλογή των δωματίων, του ορόφου κλπ., γίνεται από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου και μόνο, η οποία είναι και η αποκλειστικώς υπεύθυνη για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το ξενοδοχείο (γεύματα, room-service κλπ.).

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραδίδονται στις 12:00 και παραλαμβάνονται στις 14:00, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης και αναχώρησης των πελατών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κρατήσετε το δωμάτιο περισσότερο από το καθορισμένο ή να το παραλάβετε νωρίτερα, θα πρέπει να το συμφωνήσετε με την υποδοχή του ξενοδοχείου και να πληρώσετε το ποσό που θα σας ζητηθεί. Επειδή η εταιρία μας δεν ασκεί κανένα έλεγχο στα ξενοδοχεία και στις κρατήσεις των δωματίων, είναι πιθανόν να ειδοποιηθεί την τελευταία στιγμή από το ξενοδοχείο προορισμού ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση δωματίων που έχουμε κρατήσει για τους ταξιδιώτες για οποιοδήποτε λόγο (όπως λ.χ. όταν το ξενοδοχείο έχει προβεί στην κράτηση μεγαλύτερου αριθμού δωματίων από τη δυναμικότητά του= overbooking, κ.α.). Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρία θα αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς η Εταιρία να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.

Πούλμαν:. . Η αλλαγή των θέσεων είναι υποχρεωτική κάθε μέρα, από όλους τους ταξιδιώτες χωρίς καμιά εξαίρεση.

Διατροφή: Στην επιλογή ημιδιατροφής (πρωινό και ένα κυρίως γεύμα) η επιλογή μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται από την Εταιρία ανάλογα με το πρόγραμμα κάθε μέρας. Η εστίαση των εκδρομέων γίνεται ομαδικά. Τα ποτά δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Αρχηγός / Συνοδός
Τα οργανωμένα μας σε γκρουπ ταξίδια συνοδεύονται από έμπειρο και γλωσσομαθή συνεργάτη, ο οποίος φροντίζει για την ομαλή εκτέλεση του προγράμματος και α) παραλαμβάνει το γκρουπ από την ημέρα αναχώρησης έως την ημέρα επιστροφής στην Ελλάδα ή β)παραλαμβάνει το γκρουπ στο σταθμό της πρώτης διανυκτέρευσης και το παραδίδει στο σταθμό της τελευταίας διανυκτέρευσης, ανάλογα με το πρόγραμμα της εκδρομής. Κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων, ο Αρχηγος/Συνοδος λειτουργεί ως μεταφραστής του τοπικού αγγλόφωνου ξεναγού. Εντός του αεροσκάφους ο αρχηγός – συνοδός δεν έχει περισσότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε άλλο ταξιδιώτη, γι΄ αυτό και τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες κατά τη διάρκεια της πτήσης θα πρέπει να ζητηθούν μόνο από την αεροπορική εταιρία, όπως αυτές καθορίζονται από τη Συνθήκη της Βαρσοβίας.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγου/συνοδου κατά την διάρκεια της εκδρομής λόγω έκτακτων περιστάσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνοδεία πραγματοποιείται με τοπικούς αντιπροσώπους. Οι τοπικοί αντιπρόσωποι συναντούν τον πελάτη συνήθως στο ξενοδοχείο διαμονής του κατόπιν συνεννόησης και του δίνουν τις βασικές πληροφορίες και κατευθύνσεις για τον προορισμό. Στις αρμοδιότητες των τοπικών αντιπροσώπων δεν περιλαμβάνεται:

– η παραλαβή και η μεταφορά του γκρουπ από και προς το αεροδρόμιο στον εκάστοτε προορισμό η οποία πραγματοποιείται με τοπικό αγγλόφωνο ξεναγό.
– Η συμμετοχή του στις ξεναγήσεις και στις προαιρετικές εκδρομές του

7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σύμφωνα με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (Π.Δ.336/1996) έχουμε  προβεί στην ασφάλιση της επαγγελματικής μας ευθύνης για την κάλυψη της μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, εκ μέρους μας, με την interamerican
Η ανωτέρω ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ουδεμία σχέση έχει με την ταξιδιωτική ασφάλιση και, προφανώς δεν καλύπτει ατυχήματα, προβλήματα υγείας κ.λ.π..
Προτείνουμε και συνιστούμε  στους ταξιδιώτες ένα προαιρετικό πακέτο ταξιδιωτικής ασφάλειας με εξαιρετικά χαμηλό πρόσθετο κόστος.Έτσι θα  απολαύσετε το ταξίδι σας χωρίς άγχος για τις οικονομικές επιπτώσεις τυχόν αναπάντεχων – δυσάρεστων γεγονότων.

8. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως.
Aκύρωση συμμετοχής 30 ημέρες πριν την αναχώρηση:  Επιστροφή της προκαταβολής
Ακύρωση συμμετοχής 29 – 16 ημέρες πριν από την αναχώρηση: Επιστρέφεται το  50 % της προκαταβολής.
Ακύρωση συμμετοχής 15 – την ημέρα της   αναχώρησης: Παρακρατείται το 100% της προκαταβολής..
Ακυρωτικά επιβάλλονται έστω και αν ακυρώνοντας το ταξίδι σας επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο ίδιο ακριβώς ταξίδι, αλλά σε μελλοντική αναχώρηση.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, έχετε το δικαίωμα να εκχωρήσετε το ταξίδι σας (ισχύει για ταξίδια χωρίς έξτρα διαδικασίες, βίζα κ.α.) σε τρίτο πρόσωπο μέχρι 5 μέρες πριν από την αναχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) πληρούνται οι όροι συμμετοχής, το δε τρίτο  πρόσωπο αποδέχεται γραπτώς τους όρους της παρούσας
β) οποιαδήποτε έξοδα δημιουργηθούν από την εκχώρηση αυτή θα καταβληθούν επιπλέον στο Γραφείο μας.
γ) εξηπακούεται ότι οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς (αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία κλπ.) θα αποδεχθούν την αλλαγή αυτή, και
δ)δεν δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή πραγματοποίηση της εκδρομής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε από τα ταξίδια μας, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων. Οι όροι της σύμβασης μεταξύ εταιρίας και ταξιδιώτη δεν δύνανται να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν η ερμηνευθούν παρά μόνο εγγράφως.

Διάβασα τους όρους συμμετοχής, τους οποίους αποδέχομαι εκ μέρους όλων των ταξιδιωτών που αναφέρονται στο δελτίο εγγραφής και είμαι εξουσιοδοτημένος/ η για την εγγραφή τους στο παρόν ταξίδι