Πάσχα στα Ιεροσόλυμα Άγιοι Τόποι

12-19 Απριλίου

Ρουμανία- Βουλγαρία

26 Ιουνίου- 3 Ιουλίου