Ενοικιάσεις Πούλμαν - Ipsipetis Travel
2810 224415 697 672 2918 • 694 247 8820 info@ipsipetis.gr

Ενοικιάσεις Πούλμαν

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διοργάνωση μονοήμερων και πολυήμερων εκδρομών,  για  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΕΝΟΡΙΕΣ, ΚΑΠΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΜΑΔΩΝ. ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ και κάθε είδους ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ.  ‘Όλα τα λεωφορεία και οι οδηγοί μας, είναι πιστοποιημένα  σύμφωνα  με τον Κ.Ο.Κ για σύγχρονες μεταφορές. 
Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε  με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της αγοράς,  εκπληρώνοντας κάθε επιθυμία των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται, ούτως  ώστε η προτίμηση στο γραφείο μας να είναι συνεχής και η σύσταση προς άλλους η καλύτερη διαφήμιση.