Η Ανάσταση του Χριστού -
2810 224415 697 672 2918 • 694 247 8820 info@ipsipetis.gr

Η Ανάσταση του Χριστού

   Η Ανάσταση του Χριστού

 

 

 

 

Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο  γεγονός στην  παγκόσμια ιστορία.

Ο ίδιος ο Θεός γίνεται άνθρωπος, προκειμένου να αποκαταστήσει τη διασαλευθείσα σχέση, που επέφερε η πτώση των πρωτοπλάστων.

Με το πάθος του ο Χριστός και στη συνέχεια με την ένδοξη  Ανάστασή του, εξαγόρασε τις αμαρτίες μας και έγινε τύπος και της δικής μας ανάστασης.  Για το Χριστιανό  δεν υπάρχει θάνατος, υπάρχει κοίμηση, αφού ο ακρογωνιαίος λίθος της πίστεως μας είναι η Ανάσταση.

Ο κορυφαίος Απόστολος των εθνών Παύλος, αναφέρει στην Α΄ Κορινθίους κεφ.15-20

12 Εἰ δὲ Χριστός κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσιν  ἐν ὑμῖν τινες ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν; 

13   ει δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστός ἐγήγερται·

14 εἰ  δὲ Χριστός  οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ καὶ ἡ πίστις  ὑμῶν,

15 εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τον Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται.

16 εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται·

17 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν, ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

18 ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο.

19 εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν.

20 Νυνὶ δὲ Χριστό ς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων.

Η ερμηνεία της παραπάνω περικοπής έχει ως εξής.

Εφόσον  διακηρύττουμε, πως ο Χριστός αναστήθηκε , πως μερικοί τολμούν να λένε  πως δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών;

Εάν όμως η Ανάσταση των νεκρών δεν υπάρχει, τότε ούτε ο Χριστός Αναστήθηκε.

Εάν όμως ο Χριστός δεν Αναστήθηκε, όλα τα κηρύγματα μας και η πίστης μας είναι καινό γράμμα και άνευ ουσίας.

Είμαστε μάλιστα και ψευδομάρτυρες ενώπιον του Θεού, με το να λέμε κατά του Θεού, ότι ανέστησε τον Χριστό  χωρίς να τον αναστήσει. Έτσι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών.

Εάν όμως δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών τότε ούτε ο Χριστός Αναστήθηκε. Εάν όμως ο Χριστός δεν Αναστήθηκε, είναι μάταιη η πίστη μας αφού παραμένουμε, ασυγχώρητοι  στις αμαρτίες μας. Επομένως και όσοι έχουν κοιμηθεί στο όνομα του Χριστού θα χαθούν. Και όσοι ελπίζαμε στο Χριστό θα είμαστε οι ελεεινότεροι από όλους τους ανθρώπους.

Τώρα όμως με την Ανάσταση του ο Χριστός, έγινε η απαρχή της Ανάστασης των κεκοιμημένων.

 Όλοι λοιπόν οι  Χριστιανοί ζούμε  και πορευόμαστε με την ελπίδα της Ανάστασής μας στην αιωνιότητα.

Για το λόγο αυτό το Πάσχα, χαρακτηρίζεται σαν η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας, η εορτή των εορτών και η πανήγυρης των πανηγύρεων.

Όπως το εβραϊκό Πάσχα σήμαινε το πέρασμα από τη δουλεία των Αιγυπτίων στην ελευθερία, έτσι και το Χριστιανικό Πάσχα δηλώνει το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή,

 

 Χρόνια πολλά με υγεία και ευλογία σε όλους μας.

 

Αφήστε μια απάντηση